دنیای جدید تاریکی

افسانه های تاریکی که به طور غیررسمی به عنوان دنیای جدید تاریکی نیز شناخته می شود، یک بازی نقش آفرینی در ژانر گوتیک و وحشت و در سبک داستان گویی است. این بازی تصویری سیاه از دنیای مدرن می دهد: خطرناک، بی ملاحظه، و پر از هیولاهایی هم انسان و هم غیرانسان.

افسانه های تاریکی به طور عمدی مبهم طراحی شده تا انعطاف پذیر باشد و اجازه پدیدآمدن داستان های وحشت زیادی را بدهد. این دنیا احتمال هایی برای داستان ارائه می دهد که به وضوح با داستان های سنتی خون آشام ها و گرگینه ها پیوند دارند، و شامل داستان های ارواح نیز می شوند. تکه های دیگر این داستان ها نیز احتمال هایی برای شخصیت های شیطانی، خط های داستانی مرموز و حوادث دور از ذهن ارائه می کنند.

89 بازدید